Центр європейської інформації в м. Суми

Головна Про наш центр Анонси Новини Контакти Портал Мережі

Календар анонсів » Бібліотека

Бібліотека

8 грудня 2009

Література та ресурси з питань європейської інтеграції

Ознайомитись з повним переліком літератури, що міститься в Сумському ЦЄІ, а також скористатися зручною пошуковою системою, ви можете за посиланням http://www.eu.sumy.ua/katalog-vidan/


Рекомендована література з теми "Відносини Україна - ЄС"

1. Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки: Науково-інформаційний збірник. - К.: Євроатлантикінформ, 2005. - 254 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України. Вип.12).
2. Бадзьо Ю. Український вибір. - К.: Смолоскип, 2004. - 56 с.
3. Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі інтеграції України // Право України. - 2003. - №2. - С.142-145.
4. Белінська Ю. Лютневий візит трійки міністрів закордонних справ ЄС до України: Формальність чи закладення сутнісних підвалин майбутніх відносин Україна – ЄС // Політика і час. - 2007. - №3. - C. 21-23.
5. Бобицкий Н. Украина - ЕС: на пути к новому соглашению // Зеркало недели. - 2006. - 14 января. - С.5.
6. Богатырева Р. Национальный прагматизм или Эссе о будущем Украины // Зеркало недели. - 2007. - 27 янв.-2 фев. - С.4.
7. Будкін В. В умовах "ширшої Європи": Україна - ЄС: складні підсумки і можливі перспективи // Політика і час. - 2004. - №1. - C.7-16.
8. Будкін В. Проблеми і перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною// Економіка України. – 2000. - №9. – С.82-90
9. Бурковський І., Немиря Г., Павлюк О. Україна і Європейська інтеграція// Політика і час. – 2000. – № 3-4, С. 5-14
10. Бутейко А. Стан та перспективи реалізації стратегічного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію // Євроатлантикінформ. - 2005. - №6. - С.6-10.
11. Виконання плану дій Україна - ЄС: громадський моніторинг // Політика і час. - 2007. - №4. - С.10-13.
12. Вишняков О. Європейський Союз: дискримінаційний режим у торгівлі з Україною // Право України. - 2005. - №9. - C.128-131.
13. Вишняков А. Договорный режим торговли между Украиной и ЕС и внутреннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №5. - C.48-51.
14. Власов В.І. Проблеми вступу України до Європейського Союзу // Економіка АПК. - 2005. - №2. - C.132-137.
15. Вступ України до Світової організації торгівлі та розширення Європейського Союзу: наслідки для банківської системи // Вісник Національного банку України. - 2003. - №10. - С.48-53.
16. Голов С. Гармонізація фінансової звітності відповідно до плану "Україна - ЄС" // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №4. - C.7-16.
17. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації. – К.: Кондор, 2003. – 182 с.
18. Горобцов В. Шляхи вдосконалення системи інформування населення щодо реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію // Євроатлантикінформ. - 2005. - №6. - С.10-12.
19. Гош О. Суперечливість зовнішньоекономічних відносин України // Економіка України. - 2006. - №11. - C.77-88.
20. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України // Економіка України. - 2003. - №5. - С.19-27.
21. Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію: Науково-інформаційний збірник / Ред. В. П. Горбулін. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 272 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип.25).
22. Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. №1365 // Офіційний вісник України. – 2004. - №42. - С.35-41.
23. Дзюбій О. Правові та інституційні засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ // Право України. - 2006. - №1. - C.136-139.
24. Диніс О.Й. Проблеми європейської інтеграції України // Грані. - 2005. - №6. - C.129-130.
25. Драч М. Нова політика ЄС щодо України // Літературна Україна. - 2003. - 22-28 березня - С.25.
26. Європейська політика сусідства // Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник / За ред. Ю.Г.Козак.. - К., 2005.- С.320-349.
27. Жаліло Я. Європейська інтеграція України та формування основ інноваційної моделі розвитку // Вісник Національного банку України. - 2003. - №10. - С.22-23.
28. Ильичев Р. Есть контакт!: Расширение ЕС и Украина // Бизнес. - 2003. - №52 (22 декабря). - С.30-36.
29. Іващенко А. Якісна та кількісна оцінка готовності України до вступу в ЄС та НАТО // Євроатлантикінформ. - 2005. - №6. - С.56-57.
30. Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 року № 59 // Офіційний вісник України. - 2006. - №5. - С.46.
31. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. - 2005. - №1. - C.66-70.
32. Кисільова Т. Державні соціальні стандарти України: стан і перспективи // Юридичний вісник України. - 2006. - 3-9 червня. - С.8.
33. Кіндратець О. Такий далекий і важкий шлях до Європи: [Інтеграція України до Європи] // Політика і час. - 2004. - №4. - C.63-70.
34. Кіш Є.Б. За програмою сусідства: Транскордонне співробітництво України після східного розширення ЄС // Політика і час. - 2004. - №12. - C.27-34.
35. Клян Ф. Актуальні питання гармонізації українського митного законодавства із законодавством ЄС // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №1. - C.46-50.
36. Коваленко А. Украина: Тупик в конце евротоннеля // Зеркало недели. - 2002. - 12-18 января. - С.5.
37. Ковальський В. Євроінтеграція - це нова якість життя // Юридичний вісник України. - 2007. - 31 березня - 6 квітня . - C.1, 3.
38. Комов А. Україна - Європейські держави: минуле і сучасне // Історія України. - 2006. - №16 (квітень). - С.19-23.
39. Коновалов Д. Сімейний кодекс України - шлях до Європи // Юридичний журнал. - 2004. - №7. - C. 42-45.
40. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид.думка, 2005. – 448с.
41. Корендович В. Методика визначення кількісних оцінок і комплексного критерію готовності України до вступу в НАТО і ЄС // Євроатлантикінформ. - 2006. - №4. - С.65-67.
42. Корсунський С. Енергетична політика України: європейський вибір // Політика і час. - 2006. - №11. - C.11-13.
43. Костюченко В. Огляд іпотеки. Україна та ЄС // Вісник Національного банку України. - 2005. - №5. - C.40-44.
44. Кравчук І. Контроль правотворчого процесу з метою адаптації права України до права ЄС // Право України. - 2005. - №4. - C.75-77.
45. Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України. - 2007. - №3. - С.146-151.
46. Кузнецов О. Глухий кут євроінтеграції // Банківська справа. - 2003. - №2. - С.14-21.
47. Куровська І. Проблеми процесу гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №9. - C.110-113.
48. Кухарская Н. Украина и Европейский союз // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №1. - C.100-106.
49. Манжола В. Квадратура інтеграційного кола: (Актуальні проблеми європейської політики України) // Політика і час. - 2007. - №4. - С.14-18.
50. Марчак В. Цена Европы: Процесс вступления Украины в Евросоюз потребует капиталовложений более 100 млрд. долларов в проекты, связанные с обновлением основных производственных фондов и социальной сферы // Украинская инвестиционная газета. - 2006. - №39 (2-8 октября). – С.6.
51. Меморандум між Україною та європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі: від 01.12.2005 // Офіційний вісник України. – 2006. - №13. - С.453-458.
52. План дій Україна - Європейський Союз. Європейська політика сусідства: від 21 лютого 2005 р. // Міжнародні стратегії економічного розвитку / За ред. Ю.Г. Козака. - К., 2005. - С.126-145.
53. План дій Україна – Європейський Союз. Європейська політика сусідства: Додаток 3 // Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник. - К., 2006. – С.239-274.
54. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. №1629 // Офіційний вісник України. – 2004. - №15.- С.30-37.
55. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 червня 1998 р. №615 // http://www.ukraine-u.mfa.gov.ua/eu/ua/publication/content /1999.htm
56. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вересня 2000 року №1072 // Офіційний вісник України. – 2000. - №39. - С.2.
57. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом: Закон України від 20 грудня 2006 року №499 // Офіційний вісник України. – 2007. - №1.- С.34-37.
58. Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії: Постанова
59. Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України: Указ Президента України від 28 лютого 2006 року № 157 // Офіційний вісник України. - 2006. - №9. - С.41-43.
60. Прокопович Н. Чим є для нас європейська інтеграція? // Голос України. - 2006. - 26 грудня. - C.5.
61. Процес інтеграції України в ЄС // Кириченко О.А. Менеджмент овнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник.- К., 2002. - С.375-379.
62. «Прочинити двері, залишаючи їх зачиненими»: [Співробітництво України з Європейським Союзом] // Політика і час. - 2007. – №2. - C.6-8.
63. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами. - К. : К.І.С., 2004. - 360 с.
64. Рябкова Д. Интеграция в ритме вальса: [Слабые и сильные стороны в различных сферах сотрудничества Украины и ЕС] // ИнвестГазета. - 2006. - №49 (11-17 декабря). - C.22-25.
65. Сахно О. Хто в Європі за і хто - проти нас: [Відношення країн Європи стосовно вступу України в ЄС] // Закон і бізнес. - 2007. - 17-23 березня. - C.16.
66. Сон С. Выборы в Европарламент и перспективы европейской интеграции Украины // Юридический вестник. - 2005. - №1. - C.126-129.
67. Співробітництво між Україною та Європейським Союзом // Абетка української політики 2001-2002 : Довідник. Вип. 5 / Ред. М. Томенко. - К., 2002. – С.254-259.
68. Співробітництво між Україною та Європейським Союзом // Абетка української політики 2002-2003: Довідник. Вип. 6 / Ред. М. Томенко. - К., 2003. – С.248-251.
69. Спільна стратегія ЄС щодо України // http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/ publish/article?showHidden=1&art_id=32833&cat_id=32235&ctime=1148388114637
70. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу // Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник / За ред. Ю.Г.Козак. - К.., 2005. - С.310-319.
71. Ступчук Л. Ресурсний потенціал України в контексті євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція // Освіта України. - 2006. - 17 листопада. - C.4.
72. Тарасевич В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України // Економіка України. - 2006. - №3. - C.47-54.
73. Тимошенко О. ЄС - Україна: плідне співробітництво // Соціальний захист. - 2006. - №4. - C.8-9.
74. Тігіпко С. Світовий економічний простір: стратегія для України // Вісник Національного банку України. - 2003. - №10. - С.4-5.
75. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво: від 04.07.2002 // Офіційний вісник України. – 2004. - №4. - С.672-679.
76. Україна – ЄС: стан і перспективи розвитку стратегічного партнерства // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. 2006. - К., 2006. - С.463-478.
77. Україна в контексті сучасних геополітичних реалій. Співробітництво з міжнародними організаціями // Сучасна українська геополітика. – К.., 2003. – С.67-97.
78. Україна стає ближчою до Європейського Союзу: Європейська весна. Всеукраїнський інформаційний тур. - К., 2004. - 12 с.
79. Україна на ринку Європейського Союзу // Діловий вісник. - 2004. - №5. - C.18-20.
80. «Україна побачить вигоди від роширення»: Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Норберт Жустен// «ЄС і Україна» Вісник підготовлений Київським відділенням інформаційної та комунікаційної програми ТАСІС, № 20, січень 2002
81. Філоненко Р. Україна – ЄС: остаточний вибір засад розвитку держави // Віче. - 2007. - №5. - С.45-96.
82. Фомін С. "Європейський вибір" та "інтеграція в Євразію": Єдиний економічний простір: спроба поєднати непоєднуване? // Політика і час. - 2003. - №7 . - С.71-81.
83. Фомін С.С. Розширення ЄС: момент істини для України // Політика і час. - 2004. - №7/8. - C.44-49.
84. Хоменко О. Законодавство України та Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів // Юридический вестник. - 2006. - №3. - C.129-134.
85. Чалый В., Пашков М. Куда ведет Украину «дорожная карта» евроинтеграции // Зеркало недели.- 2007. - 17-23 марта. - С.5.
86. Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС (у контексті розбудови демократії та втілення в життя принципу верховенства права) // Політика і час. - 2007. – №3. - C.24-28.
87. Черешнюк В. Україна - ЄС: проблеми співробітництва та шляхи їх вирішення // Право України. - 2004. - №2. - C.137-139.
88. Чурилов М. На перетині шляхів: [Результати соціологічних досліджень стосовно ставлення населення до процесу інтеграції України в бік Північно-атлантичного альянсу та Європейського Союзу] // Політика і час. - 2006. - №9. - C.32-35.
89. Шаги Тарасюка: Украина активизирует евроинтеграционные усилия // День. - 2006. - 30 серпня. - C.3.
90. Шаров О.М. Європа географічна і Європа політична: До питання про європейський вибір України або вірність вибору наших дідів // Політика і час. - 2004. - №7/8. - C.104-114.
91. Шевчук С. Адаптація законодавства: між РЄ і ЄС // Голос України. - 2006. - 19 травня. - С.3.
92. Шемшученко Ю. Євроінтеграція та підготовка наукових кадрів // Віче. - 2006. - №9/10. - C.56-58.
93. Шпакович О. Правові засади співробітництва України з Євросоюзом // Віче. - 2006. - №19/20. – C.17-19.
94. Шпірко А. Європейський вибір України // Вісник Національного банку України. - 2003. - №7. - С.32-37.
95. Щербак Ю. Україна – Європа: інтенсивний біг на місці // День. - 2007. - 23 березня. - С.4-5.

Веб-джерела:

http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/550.htm - (укр., є англ. версія)
Представництво України при Європейському Союзі

http://www.delukr.ec.europa.eu/home_uk.html - (укр., є англ. версія)
Представництво Європейської Комісії в Україні

http://eu-directory.ea-ua.info - (укр.)
Електронний довідник з Європейської інтеграції

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua - (укр., є англ. версія)
Міністерство закордонних справ України

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/400.htm - (укр., є англ. версія)
Розділ “Європейська інтеграція України” на сайті МЗС України

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2820.htm - (укр., є англ. версія)
План дій Україна - ЄС на 2005 - 2007 роки на сайті МЗС України

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/847.htm - (укр., є англ. версія)
Відносини Україна – ЄС на сайті МЗС України
http://www.ieac.org.ua/index.php?id=15&ch_id=16 - (укр.)
Документи Україна – ЄС на сайті Інституту Євро-Атлантичного Співробітництва (ІЕАС)

http://www.mil.gov.ua/index.php?part=euintegration&lang=ua - (укр., є англ. версія)
Розділ “Європейська інтеграція” на сайті Міністерства оборони України

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=37126 - (укр., є рос. та англ. версія) Розділ “Питання інтеграції України до Європейського Союзу” на сайті Міністерства економіки України

http://www.minagro.kiev.ua/page/?3584 - (укр., є англ. версія)
Розділ “Інтеграція України до ЄС” на сайті Міністерства аграрної політики України

http://www.mvp.gov.ua/mvp/control/uk/publish/category?cat_id=52216 - (укр.)
Розділ “Євроінтеграція” на сайті Міністерства вугільної промисловості України

http://www.mincult.gov.ua/?rcode=146&level=1&templ=p2 - (укр., є англ. версія)
Розділ “Євроінтеграція” на сайті Міністерства культури і туризму України

http://www.moz.gov.ua/ua/main/interact/euro - (укр., є рос. та англ. версія)
Розділ “Міжнародна діяльність. Європейська та Євроатлантична інтеграція” на сайті Міністерства охорони здоров’я України

http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/category?cat_id=99008 - (укр.)
Розділ “Євроінтеграція” на сайті Міністерства палива та енергетики України

http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=29588&cat_id=29581 - (укр., є рос. та англ. версія) Розділ “Інтеграція України до ЄС” на сайті Міністерства фінансів України

http://eu.prostir.ua/library/554/468.html - (укр.) “Європейський простір” – портал для проєвропейського громадянського суспільства України

http://www.eru.org.ua/index.php - (укр., є англ. версія) “ЄвроРегіо Україна” – Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень

http://upi.org.ua - (укр.) “Європейський Інститут” – Український Просвітницький Інститут

http://maidan.org.ua/wiki/index.php/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%84%D0%A1 - (укр.) Україна - ЄС – Матеріал з Вікіпедії

http://www.investfair.lviv.ua - (укр., є рос., пол. та англ. версія)
Сайт щорічного Міжнародного ярмарку інвестицій та нерухомості “Україна - ЄС”

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=741034&cat_id=31455 – (укр.)
Розділ “Європейський вибір” на веб-порталі “Урядовий портал”
 

Меню сайту
Радимо прочитати

Copyright © 2010 Центр європейської інформації в м. Суми
 

Авторизація ...

Логін :
Пароль :